Server: Donky no nadeo
Host: donchisciotte
Skipper: 20