Server: $ISunRise & SunSet/Sprint Series
Host: jose_enrique
Skipper: 21
Server: Donky no nadeo
Host: donchisciotte
Skipper: 13
Server: swe -autoh- NPC 22 min
Host: _lomma_
Skipper: 5
Server: __/)_
Host: salvo64milazzo
Skipper: 14
Server: real race npc
Host: speed_iii
Skipper: 6
Server: -- £i£@S --
Host: france2_3
Skipper: 3